mask

Pomiary elektryczne dla domu

pomiar elektrycznyStan instalacji elektrycznych w danym budynku ma duży wpływ na bezpieczeństwo zarówno mieszkańców, jak i znajdującego się w nim mienia. Zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym właściciele nieruchomości mają obowiązek dokonywania okresowych pomiarów elektrycznych oraz przeglądów instalacji, aby wyeliminować ryzyko zagrożeń. Jeśli szukasz fachowców od pomiarów instalacji, zdaj się na nas! Posiadamy wszelkie niezbędne uprawnienia oraz precyzyjne, poddawane regularnemu wzorcowaniu mierniki.

Pomiary instalacji elektrycznych są obowiązkowe. W sytuacji, gdy zostaną zaniedbane i wybuchnie pożar, ubezpieczyciel może odmówić wypłacenia odszkodowania. Wykonywane przez nas pomiary chronią zdrowie i życie ludzi, dzięki nim możliwe jest wyeliminowanie usterek, które mogą doprowadzić do zwarcia instalacji i pożaru.

 

Zakres pomiarów instalacji elektrycznych

Nasze usługi obejmują przede wszystkim:

 • pomiar instalacji odgromowych

 • pomiar zużycia energii i jakości sieci

 • pomiary skuteczności zerowania

 • pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych

 • pomiary rezystancji izolacji uziemień i ciągłości połączeń wyrównawczych

 • pomiary natężenia i równomierności oświetlenia

W przypadku gdy instalacja w danym budynku została wykonana przez nas w całości, oferujemy pomiary odbiorcze gratis.

Gwarantujemy rzetelne i bezpieczne przeprowadzanie pomiarów w dogodnym dla klienta terminie. Po zakończeniu prac sporządzimy stosowną dokumentację.

Zapraszamy do kontaktu i do skorzystania z naszych usług!

 

Obecnie ludzie żyją w ciągłym pośpiechu. Coraz częściej brakuje czasu na prozaiczne czynności, dlatego dużą popularnością cieszą się rozwiązania w zakresie inteligentnego domu. System ten, nazywany również smart home, myśli za nas i steruje wszystkimi urządzeniami elektrycznymi w domu. Jego największą zaletą jest możliwość personalizacji, która sprawia, że życie staje się wysoce komfortowe. Możliwe jest wydawanie poleceń głosowych i sterowanie poszczególnymi systemami – oświetleniem, roletami, klimatyzacją, alarmem, bramą garażową itp.

Smart home dostosowuje się do stylu i rytmu życia domowników, ustawia optymalną temperaturę i nawilżenie powietrza, znacząco podnosi funkcjonalność i komfort gospodarstwa domowego. Kontrolowanie wszystkich systemów możliwe jest z dowolnego miejsca, nie tylko z domu, dzięki oprogramowaniu zainstalowanemu na smartfonie.

Nasza firma, wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesności, oferuje wysokiej jakości systemy Ampio Fibaro i KNX. Rozwiązania te pozwalają na sterowanie urządzeniami z zakresu:

 • zarządzania energią

 • klimatyzacji

 • oświetlenia

 • bezpieczeństwa

 • artykułów gospodarstwa domowego

System KNX i Ampio Fibaro stanowi narzędzie multimedialne, które podnosi funkcjonalność domu. Jego atutem jest także łatwość obsługi: każda osoba z niego korzystająca ma możliwość wyboru optymalnych dla siebie ustawień.

 

Dlaczego warto zainwestować w inteligentny dom?

Inteligentny dom to rozwiązanie, które może przynieść szereg wymiernych korzyści. Należą do nich przede wszystkim:

 • zwiększenie funkcjonalności pomieszczeń

 • wyższy poziom bezpieczeństwa

 • możliwość zredukowania kosztów eksploatacji

 • zmniejszenie emisji zanieczyszczeń

Wykonujemy prace o każdym stopniu skomplikowania, zarówno zaawansowane, jak i prostsze, na przykład sterowanie bramami, roletami, żaluzjami i oświetleniem. Zakres usług dostosowujemy do budżetu, który klient może przeznaczyć na instalacje inteligentnego domu.